Rejestracji dokonano w oparciu o dane z dwóch badań klinicznych, CheckMate -205 oraz -039.

Niwolumab jest jedynym immunoonkologicznym preparatem, który został zarejestrowany ośmiokrotnie w ciągu okresu krótszego niż dwa lata we wskazaniach dla czterech różnych typów nowotworów, w tym trzech guzów litych. Obecna rejestracja rozszerza jego wskazania na nowotwory hematologiczne.

Chłoniak Hodgkina (HL), nazywany również chorobą Hodgkina lub ziarnicą złośliwą, jest nowotworem wywodzącym się z białych krwinek (limfocytów), które są częścią układu immunologicznego człowieka. Szacuje się, że w 2016 roku zostanie zdiagnozowanych 8500 nowych przypadków chłoniaka Hodgkina na świecie, a ponad 1100 osób umrze z tej przyczyny w 2016 roku. Zgodnie z danymi Lymphoma Research Foundation, klasyczny chłoniak Hodgkina jest najczęstszym typem chłoniaka Hodgkina, stanowiąc 95 procent przypadków. W tym typie chłoniaka Hodgkina, komórki nowotworowe nazywane komórkami Reed-Sternberg, są nieprawidłowymi komórkami limfocytów B.