Samorządy uchwalają taki obowiązek dla aptek, powołując się na Prawo farmaceutyczne, które mówi, że rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Harmonogram taki określa właśnie rada powiatu.

Jednak farmaceuci protestują, że nocne dyżurowanie aptek jest dla nich kosztowne, a zwykle nikt nie korzysta z ich usług  w tym czasie. 

Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi przygotowała nawet wzór skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na uchwałę rady powiatu w tej sprawie. 

Cały artykuł www.edgp.gazetaprawna.pl