Z Europejskiego Sondażu Społecznego wynika, że w piętnastu krajach starej Unii ludzie w tym wieku dobrym zdrowiem cieszą się dłużej, kobiety – 11,8 lat, mężczyźni – 10,7 lat.

Zauważalną tendencją jest to, że zaczynamy być społeczeństwem coraz bardziej rozwarstwionym także pod względem stanu zdrowia. Stan zdrowia Polaków zależy od statusu społecznego. Najlepszym zdrowiem cieszą się osoby wykształcone, zajmujące wyższą pozycję społeczno-ekonomiczną. Średnia długość życia mężczyzn zaliczających się do tego grona jest aż o 12 lat dłuższa niż w przypadku osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym. U kobiet ta różnica jest mniejsza, wynosi około 5 lat.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl