Nowy projekt przepisów, uzgodniony już wstępnie z ministrami UE i przyjęty podczas głosowania w PE we wtorek (8 marca 2016), połączy rozdzielone, do tej pory, fundusze przeznaczone na mleko i owoce, a ich roczny budżet wzrośnie o 20 mln euro i wyniesie 250 mln euro.

Programy dystrybucji mleka i owoców w szkołach istnieją już od jakiegoś czasu - pierwszy dotyczący mleka został pierwszy raz stworzony w 1977 roku, z kolei program dystrybucji owoców zawierający również elementy edukacyjne został wprowadzony w 2009 roku. Oba programy działały jednak dotychczas zgodnie z różnymi podstawami prawnymi i finansowymi.

Państwa członkowskie UE, które przystąpią do nowego dobrowolnego programu pomocy, zobowiążą się do promowania zdrowszych nawyków żywieniowych, lokalnej żywności, ekologicznego rolnictwa oraz walki z marnotrawstwem jedzenia. Dzieci mają również lepiej zrozumieć, na czym polega hodowla i uprawa, na przykład poprzez wizyty w gospodarstwach.

Europarlamentowi udało się zdobyć dodatkowe 20 mln euro rocznie w celu dofinansowania dystrybucji mleka, nabiału oraz edukowania dzieci. Dzięki temu, roczny fundusz przeznaczony na mleko wynosi: 100 mln euro, a fundusz przeznaczony na owoce i warzywa wynosi: 150 mln euro.

Posłowie wprowadzili także sprawiedliwszą dystrybucję funduszy pomiędzy państwami członkowskimi, ponieważ ustanowione zostały najważniejsze kryteria dystrybucji (udział dzieci 6-10-letnich w populacji oraz stopień rozwoju regionu w państwie członkowskim). Poziom funduszy przeznaczany w przeszłości na dystrybucję mleka również zostanie wzięty pod uwagę i zostanie zbilansowany zgodnie z nowym, minimalnym rocznym poziomem pomocy z UE, w przeliczeniu na dziecko.

Posłowie wprowadzili również zmiany w liście produktów, finansowanych ze środków UE. Wynika z tego, że najważniejsze będą świeże produkty, których konsumuje się za mało, i produkty lokalne, kosztem produktów przetworzonych, takich jak: zupy, kompoty, soki, jogurty, czy ser, które będą dostarczane tylko jako dodatek do świeżych warzyw, owoców, mleka oraz mleka bez laktozy.

Z programu wykluczone zostają słodziki oraz sztuczne polepszacze smaku, a produkty z ograniczoną ilością dodanego cukru, soli lub tłuszczu, będą mogły zostać częścią programu, w drodze wyjątku, pod rygorystycznymi warunkami, takimi jak zatwierdzenie ich przez narodowe organy zajmujące się ochroną zdrowia.

Nieoficjalnie uzgodnione unijne rozporządzenie, musi zostać teraz oficjalnie przyjęte przez Radę. Nowe przepisy powinny zacząć obowiązywać od 1 sierpnia 2017 roku.