Skonsolidowane przychody Grupy EMC Instytut Medyczny zwiększyły się po dziewięciu miesiącach 2014 roku o 45,3 procent do 182,7 mln zł. Na wyniki te wpłynęły nowo pozyskane spółki - Zdrowie w Kwidzynie oraz Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie. Podmioty te zwiększyły sprzedaż Grupy o blisko 60 mln zł.

- Jesteśmy obecnie w fazie intensywnego rozwoju i inwestycji. W przejętych szpitalach prowadzimy prace nad poprawą ich funkcjonowania, aby podnieść jakość usług medycznych oferowanych naszym pacjentom. Rozpoczynamy tam też duże inwestycje w modernizację i przebudowę infrastruktury - powiedziała Agnieszka Szpara, prezes EMC Instytut Medyczny.

- W trzecim kwartale 2014 nadal prowadziliśmy inwestycje związane z rozbudową Szpitala św. Anny w Piasecznie. Trwała także modernizacja budynku Szpitala Bukowiec w Kowarach - dodała. W trzecim kwartale 2014 roku została zakończona rozbudowa budynku Szpitala Geriatrycznego w Katowicach. W drugim kwartale 2013 roku Grupa EMC powiększyła się o spółkę „Zdrowie”, która prowadzi szpital w Kwidzynie. Wyniki tej placówki medycznej są konsolidowane od 1 sierpnia 2013 roku. W lutym 2014 roku sfinalizowana została transakcja nabycia Regionalnego Centrum Zdrowia, które prowadzi Szpital w Lubinie. Ta dolnośląska placówka ma ponad 400 łóżek i prowadzi 10 oddziałów, Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny oraz hospicjum. Specjalności szpitala to: interna z pododdziałami: pulmonologicznym i alergologicznymi, chirurgia ogólna i onkologiczna, reumatologia, anestezjologia i intensywna terapia, pediatria, neonatologia, ginekologia z położnictwem, oddział urazowo-ortopedyczny, izba przyjęć oraz hospicjum. Grupa EMC Instytut Medyczny powstała w 2001 i obecnie w jej skład wchodzi 10 szpitali i 16 przychodni w sześciu województwach.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.emc-sa.pl, stan z dnia 20 listopada 2014 r.