Według Agencji u pacjentów, u których występuje zarówno zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B, jak i C, konieczna jest obserwacja i leczenie zgodne z obecnymi wytycznymi klinicznymi. Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B po podaniu leków przeciwwirusowych o działaniu bezpośrednim.
Leki przeciwwirusowe o działaniu bezpośrednim (sprzedawane w Unii Europejskiej pod nazwami: Daklinza, Exviera, Harvoni, Olysio, Sovaldi i Viekirax) to ważne leki stosowane w leczeniu przewlekłego (długotrwałego) wirusowego zapalenia wątroby typu C.

Oprócz analizy danych dotyczących reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B Agencja przeprowadziła również przegląd danych z których wynika, że u pacjentów otrzymujących leki przeciwwirusowe o działaniu bezpośrednim, którzy byli wcześniej leczeni w związku z nowotworem wątroby, może występować ryzyko wcześniejszego nawrotu nowotworu.

Więcej informacji znajduje się w komunikacie Europejskiej Agencji Leków i jego tłumaczeniu, opublikowanych na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyborów Medycznych i Produktów Biobójczych.


Źródło: www.urpl.gov.pol
 

Czytaj także: Rynek aptek - co się zmieni?>>>