CHMP  potwierdził, że korzyści płynące ze stosowania leku Zydelig (idelalisib) w leczeniu nowotworów krwi, przewlekłej białaczce limfocytowej (CLL) oraz chłoniaku grudkowym przeważają nad ryzykiem związanym z działami niepożądanymi. 

Po przeprowadzeniu przeglądu danych, zaktualizowano jednak zalecenia mające na celu zminimalizowanie ryzyka poważnych infekcji u pacjentów leczonych tym lekiem.

W związku z tym zalecenie dotyczy tego, aby wszyscy pacjenci leczeni produktem leczniczym Zydelig przyjmowali leki zapobiegające infekcji płuc przez Pneumocystis jirovecii w trakcie leczenia i także do sześciu miesięcy od zakończenia leczenia. 

Według CHMP należy również obserwować pacjentów przyjmujących lek Zydelig pod kątem oznak infekcji i poddawać ich regularnym badaniom krwi w celu dokonania pomiaru białych krwinek. Niski poziom białych krwinek może oznaczać podwyższone ryzyko infekcji i może być konieczne przerwanie leczenia. Terapii lekiem Zydelig nie należy rozpoczynać  u pacjentów z uogólnioną infekcją

Więcej informacji znajduje się w komunikacie EMA i jego tłumaczeniu, dostępnych na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – www.urpl.gov.plŹródło: www.urpo.gov.pl