Wykaz ten, który jest realizowany przez Agencję Komitet Pediatryczny EMA (PDCO), określa obszary, w których konieczne są dalsze badania i rozwój leków dla dzieci są potrzebne. Ma on umożliwić przedsiębiorstwom określenie możliwości rozwoju biznesu. Jego celem jest również ułatwienie PDCO oszacowania zapotrzebowania na leki i badania podczas oceny projektów planów, zwolnień i odroczeń badań pediatrycznych. Wreszcie, wykaz ma za zadanie umożliwić służbie zdrowia i pacjentom dostęp do źródeł informacji wspierających ich decyzje co do lekarstw.
Pierwsza lista, wydana 30 sierpnia br., obejmuje wszystkie sercowo-naczyniowe leki stosowane u dzieci. Następnie, Agencja będzie publikować do konsultacji społecznych podobne wykazy dla innych obszarów terapeutycznych, w roku 2012 i 2013.
Obecna lista jest otwarta do konsultacji do 30 października 2012 roku. Po zakończeniu okresu konsultacji, PDCO przeanalizuje wszystkie komentarze i zmiany dokumentu jako konieczne, przed opublikowaniem ostatecznej wersji listy wraz z przeglądem otrzymanych uwag.

Źródło: www.ema.europa.eu