Wytyczne są przeznaczone dla usługodawców podejmujących decyzję dotyczącą wyboru rozwiązania wykorzystywanego do elektronicznego przetwarzania dokumentacji medycznej, w tym decyzję dotyczącą sposobu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Dokument może być również wykorzystywany przez dostawców, którzy podejmują się projektowania i budowy systemów informatycznych dedykowanych dla ochrony zdrowia.

Zaktualizowany dokument uwzględnia uwagi zgłoszone przez interesariuszy w trakcie konsultacji, które odbyły się w styczniu 2014 roku.

Dokument jest dostępny na stronie www.csioz.gov.pl