Jest to już czwarte, zmienione wydanie książki, w którym wykorzystano materiały z poprzednich wydań, ale także wprowadzono dodatkowe rozważania na temat neuromarketingu oraz jego konsekwencji w budowania i wdrażaniu strategii przedsiębiorstwa.

Omówiono również znaczenie wartości dla pacjenta opisano nowe narzędzia komunikacji marketingowej. Odwołano się do osiągnięć ekonomii behawioralnej w celu pokazania zachowań pacjentów oraz ich reakcji na zmiany cen i działania promocyjne. Wzbogacono rozważania o analizy zachowań i decyzji na rynku instytucjonalnym oraz sposoby świadczenia usług dodatkowych w aptekach.

Książka stanowi całościowe opracowanie zagadnień z zakresu marketingowego zarządzania na rynku farmaceutycznym. Autorzy kompleksowo omówili w niej cechy rynku farmaceutycznego, czynniki kształtujące jego otoczenie, a także stosowane na nim instrumenty i strategie marketingowe. Szczególną uwagę zwracając na takie tematy jak zasady i etapy tworzenia strategii marketingowych oraz charakterystyka różnych strategii marketingowych stosowanych na rynku farmaceutycznym, strategia produktu na rynku farmaceutycznym - cykl życia leku, strategie wprowadzania go na rynek, rola opakowania, sposoby budowania pozycji marki, tworzenie cen i marż handlowych oraz stosowanie opustów cenowych oraz marketingowe zarządzanie hurtowniami i aptekami - strategia dystrybucji, rola hurtu, budowanie wizerunku apteki oraz zasady merchandisingu aptecznego.


 

Tematem opracowania są też: reklama, promocja, public relations i programy lojalnościowe na rynku farmaceutycznym, nowoczesne formy komunikacji marketingowej oraz badanie zachowań pacjentów - znaczenie wiedzy z neuromarketingu dla budowania skutecznych strategii i działań marketingowych.

Najnowsze wydanie uwzględnia istotne zmiany prawa farmaceutycznego, takie jak zakaz reklamy aptek, ograniczenia w promocji leków oraz stałe ceny i marże na leki refundowane.

Publikacja przeznaczona jest dla pracowników działów marketingu podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, dystrybucją i logistyką produktów farmaceutycznych, a także pracowników aptek i studentów takich kierunków jak farmacja, promocja zdrowia oraz zarządzanie i marketing.

Książka dostępna jest w Księgarni Profinfo.

Informacje o autorach

Małgorzata Michalik - doktor nauk ekonomicznych; wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu; współtworzyła Studium Podyplomowe Marketingu Strategicznego na Rynku Farmaceutycznym; prowadzi zajęcia między innymi z marketingu farmaceutycznego i aptecznego, badań marketingowych i negocjacji; autorka kilkudziesięciu publikacji.

Henryk Mruk - profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu; jako jeden z nielicznych badaczy w Polsce zajmuje się marketingiem farmaceutycznym i aptecznym; prowadzi badania z ekonomii behawioralnej; autor kilkuset publikacji.

Bogna Pilarczyk - profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, wykładowca w Katedrze Strategii Marketingowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i w Studium Podyplomowym Marketingu Strategicznego na Rynku Farmaceutycznym; współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami w ramach Wielkopolskiej Szkoły Biznesu; autorka około 180 publikacji.