- Jesteśmy zadowoleni, że EBOiR pozytywnie ocenił przedstawiony przez GNS kierunek rozwoju. Współpraca z tą instytucją daje nam poczucie, że nasz sposób działania jest dobry - mówi Marcin Szulwiński, prezes zarządu Grupy Nowy Szpital.

Udzielony przez EBOiR kredyt w wysokości 40 mln zł, zgodnie z zawartą umową zostanie przeznaczony przede wszystkim na sfinansowanie inwestycji umożliwiających lepszą opiekę nad pacjentem w szpitalach Grupy oraz na pozyskiwanie nowych placówek. Dodatkowo, tak jak dotychczas wszystkie zyski wypracowane przez poszczególne szpitale będą przeznaczane na inwestycje w postaci modernizacji czy zakup nowego sprzętu medycznego.

Poszukiwania przez Grupę Nowy Szpital inwestora trwały od ponad roku. Żadna z przedstawianych propozycji nie gwarantowała właścicielom pełnej niezależności w realizacji zamierzonych celów. Dlatego zdecydowano się na podjęcie rozmów z EBOiR.  Podpisanie umowy poprzedzone było dokładnym badaniem Grupy.
– Mam nadzieję, że dla obecnych i przyszłych naszych partnerów, podjęcie współpracy z EBOiR świadczy o naszej wiarygodności – dodaje Marcin Szulwiński.

Grupa Nowy Szpital jest największą w Polsce siecią prywatnych szpitali świadczących usługi w ramach powszechnego ubezpieczenia. 90 procent przychodów placówek GNS szpitali pochodzi ze środków publicznych. W skład Grupy wchodzi obecnie 13 szpitali, działających na terenie czterech województw..

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (ang. European Bank for Reconstruction and Developmen) to międzynarodowa organizacja finansowa utworzona 1991, z siedzibą w Londynie, która skupia około 50 państw w tym wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej. Z inicjatywą powołania EBOiR wyszła Rada Europejska. 51 proc. udziałów w banku posiada Unia Europejska.

Celem EBOR jest wspieranie przemian gospodarczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej  przez udzielanie kredytów i gwarancji, inwestycji kapitałowych oraz współpracę techniczną.  Kredyty EBOR są udzielane zarówno rządom na wskazane projekty (zwłaszcza na budowę infrastruktury, restrukturyzację sektorów gospodarczych i przekształceń własnościowych), jak i podmiotom prywatnym.