„Walentynkowa Paczka” jest ogólnopolską akcją społeczną, która ma na celu zwrócenie uwagi Polaków na problem osób chorych na padaczkę. Akcja edukacyjna odbywa się pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę oraz dzięki wsparciu firmy GlaxoSmithKline.

Kulminacją działań prowadzonych jest happening „Napad kontrolowany”, który odbędzie się 14 lutego w Warszawie. W ramach tego wydarzenia zostaną przeprowadzone pokazy udzielania pierwszej pomocy przygotowane przez ratowników z Polskiej Grupy Ratownictwa Medycznego. Dodatkowo będzie można porozmawiać z ekspertem nt. choroby, a zainteresowani otrzymają płócienne torby z instrukcją pierwszej pomocy podczas napadu padaczki.

Na tę chorobę szacunkowo cierpi około 0,5-1% całej populacji2. Statystycznie, co dziesiąta osoba na świecie doświadcza w swoim życiu jednego napadu padaczkowego3. Choroba spowodowana jest zaburzeniem funkcjonowania mózgu, w którym dochodzi do niekontrolowanych wyładowań komórek nerwowych, czego przyczyną są błędnie wysyłane przez mózg impulsy elektryczne. Nie oznacza to jednak, że 10% całej populacji cierpi na epilepsję, ponieważ aby zdiagnozować chorobę u pacjenta wymagane są do tego przynajmniej dwa ataki.

Wyładowania neuronów przybierają różne formy napadów. Najczęściej występują napady ogniskowe oraz toniczno-kloniczne, które są zauważalne u chorych niezależnie od wieku. Pierwsze objawiają się poprzez drgawki, uczucie drętwienia, zaburzenia wzroku, słuchu, smaku i węchu. Drugie charakteryzują się intensywniejszymi objawami – utratą przytomności i sztywnieniem ciała, po której następują drgawki.

Padaczka jest chorobą leczoną głównie za pomocą leków przeciwpadaczkowych. Przy wyborze medykamentów bardzo dużą rolę odgrywają indywidualne potrzeby pacjenta oraz typ występujących u chorego napadów. Pod uwagę brane są również czynniki, takie jak: wiek, ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, niekorzystne interakcje z innymi przyjmowanymi lekami oraz współistniejące schorzenia. Jak dowodzą badania4 , farmakoterapia jest skuteczna u ponad 70% chorych. Chorzy stosujący terapię mogą odstawić leki przeciwpadaczkowe po 2-5 latach (skuteczność u 70% dzieci i 60% dorosłych).

Źródło: www.napadkontrolowany.pl