W wybranych ośrodkach tego dnia będzie można bezpłatnie wykonać bezpłatne badania (m.in. mammografię, cytologię, USG, pomiar ciśnienia), skorzystać z konsultacji lekarza i uzyskać informacje na temat chorób nowotworowych.  Placówki zaplanowały także wykłady i pogadanki na temat profilaktyki oraz wykrywania i rozpoznawania nowotworów.

Celem akcji jest edukacja zdrowotna społeczeństwa, mająca przekonać o korzyściach z profilaktyki przeciwnowotworowej. Organizowany cyklicznie od 2000 roku „Dzień Drzwi Otwartych” ma charakter edukacji społecznej. Akcja stała się tradycją, przypominającą  o problemie rosnącej zachorowalności na nowotwory, a także o tym, że warto troszczyć się o swoje zdrowie i brać udział w badaniach profilaktycznych.

Światowy Dzień Walki z Rakiem to święto ustanowione na Światowym Szczycie Walki z Rakiem, zorganizowanym pod egidą prezydenta Francji i dyrektora generalnego UNESCO w lutym 2000 roku.

Informacja o akcji i lista biorących w niej udział ośrodków jest dostępna na stronie Polskiej Unii Onkologii.
www.puo.pl