Wniosek umotywowany jest licznymi zastrzeżeniami co do pracy dyrektorki Pomorskiego OW, w tym w szczególności w zakresie braku dialogu społecznego z pacjentami i świadczeniodawcami (zwłaszcza odnośnie ostatnio przeprowadzanych konkursów z zakresu AOS), słaby stan przygotowań i sposób wprowadzania ZIP oraz słaba organizacja pracy Oddziału.

Źródło: www.nfz.gov.pl