Jarosław Pinkas pełnił funkcję sekretarza stanu. Odpowiadał za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w resorcie, nadzorował pracę departamentów: nauki i szkolnictwa wyższego; matki i dziecka oraz zdrowia publicznego, działalność Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.

Piotr Warczyński był podsekretarzem stanu już w poprzednim rządzie. Teraz odpowiadał za dialog społeczny, kontrolę i skargi oraz organizację ochrony zdrowia. Podlegał mu Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi.

Według informacji prasowych Piotr Warczyński odchodzi z powodów prywatnych, natomiast Jarosław Pinkas ma pełnić w ministerstwie inną funkcję.

Obecnie w resorcie pozostało czterech wiceministrów: Katarzyna Głowala, Krzysztof Łanda, Piotr Gryza oraz Marek Tombarkiewicz (wszyscy jako podsekretarze stanu).

Nowa wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko z wykształcenia jest pielęgniarką po liceum medycznym i Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, jest też audytorem wewnętrznym. Jest posłanką PiS, pełniła funkcję dyrektor szpitala w Brzesku.

Źródło: www.mz.gov.pl