Są to następujące kategorie:

• zarządzanie bezpieczeństwem pacjentów – projekty zgłaszane w tej kategorii dotyczą podniesienia jakości obsługi pacjentów, ograniczenia zdarzeń medycznych oraz poprawy komunikacji między pacjentem i jego bliskimi a personelem medycznym

• zarządzanie finansami –kategoria ta ma na celu wyłonienie najlepszego projektu proponującego rozwiązania związane z controllingiem, strategicznym zarządzaniem finansami oraz pozyskiwaniem środków finansowych

• zarządzanie infrastrukturą – kategoria skupia się na projektach związanych z modernizacją, rozbudową oraz optymalizacją infrastruktury budowlanej oraz technicznej (dotyczy zarówno obiektów budowlanych jak i aparatury medycznej)

• zarządzanie kapitałem ludzkim – jest to kategoria gromadząca propozycje związane z procedurami usprawniającymi zarządzanie personelem, poprawę relacji i komunikacji między pracownikami oraz wzrost motywacji, kompetencji, efektywności jak również bezpieczeństwa kadry danej placówki

• informatyzacja – obejmuje projekty przedstawiające wzrost poziomu zinformatyzowania podmiotów leczniczych odnoszące się do stanu aktualnego i perspektyw.

Celem konkursu jest promowanie najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pacjentów, finansami, infrastrukturą i kapitałem ludzkim.

-   Konkurs ma szerzyć wiedzę o zarządzaniu nowoczesnym podmiotem leczniczym, ale też tę wiedzę tworzyć poprzez dzielenie się najlepszymi doświadczeniami w różnych obszarach zarządzania. Wyróżnimy i nagrodzimy w konkursie projekty, które przyniosły już wymierne, pozytywne efekty i mogą stać się inspiracją dla innych. Wierzę, że ta inicjatywa pozwoli nam zaprezentować najlepsze praktyki polskich szpitali w obszarach zarządzania bezpieczeństwem pacjentów, finansów, infrastruktury, informatyzacji oraz kapitału ludzkiego, a tym samym przyczyni się do rozwoju najwyższych standardów zarządzania podmiotem leczniczym – mówi Marcin Stępień, dyrektor segmentu ochrony zdrowia Wolters Kluwer SA.

Informacje o konkursie
http://www.konferencja.abc.com.pl/liderzyzmian/index.html

Na temat nagrodzonych w pierwszej edycji konkursu można przeczytać tutaj>>>