Na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawił się apel dotyczący walki z dopalaczami, w ramach którego zawarto najważniejsze numery telefonów, pod którymi można uzyskać pomoc oraz wiedzę na temat negatywnych skutków zażywania wskazanych substancji.

Listę numerów telefonów przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Należą do nich:

800 600 800 - całodobowa, bezpłatna infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod wskazanym numerem można uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia przeznaczona jest również dla rodziców, którzy mają wątpliwości, czy ich dzieci zażywają dopalacze. Dodatkowo pod wskazany numer można przekazywać informacje ułatwiające innym służbom dotarcie do osób handlujących niebezpiecznymi substancjami.

116 111 - jest to telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Pozwala on na możliwość wyrażania trosk, rozmowy o sprawach dla nich ważnych, a także kontakt w trudnych sytuacjach. Telefon jest prowadzony przez Fundację Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00-20:00.

800 100 100 - telefon przeznaczony dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. Ta bezpłatna oraz anonimowa pomoc pozwoli rodzicom oraz nauczycielom uzyskanie wsparcia i informacji na temat przeciwdziałania i pomocy dzieciom, które przeżywają kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc, zagrożenia związane z nowymi technologiami, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja, czy uzależnienia. Telefon prowadzony jest przez Fundację Dzieci Niczyje w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach 12:20 - 18:00. Dostępna jest również pomoc online pod adresem: pomoc@800100100.pl

800 12 12 12 - dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer jest przeznaczony zarówno dla dzieci jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 - 20:00. Po godzinie 20 oraz w dni wolne o pracy istnieje możliwość przedstawieniu problemu i zostawienie numeru kontaktowego. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 - numer alarmowy dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 17 lipca 2015 r.