Podmioty lecznicze, podobnie jak i pozostałe organizacje działające na rynku, muszą systematycznie podnosić standardy swoich działań. Należy uwzględniać potrzeby pacjentów i podejmować takie działania, które zagwarantują im satysfakcję i zadowolenie. Jednocześnie konieczne jest stałe monitorowanie oczekiwań tych adresatów i reagowanie na pojawiające się potrzeby zmian.

Profesjonalne zarządzanie podmiotem leczniczym i kadrami w tymże podmiocie nie jest łatwym zadaniem. Nagłośnione ostatnio w mediach przypadki zaniedbań pokazują jak ważny jest odpowiedni dobór kadr i umiejętne zarządzanie nimi, planowanie ścieżki rozwoju zawodowego oraz motywowanie do pracy, system ocen pracowniczych. Dobry menedżer musi rozpoznać symptomy wypalenia zawodowego, które jest czynnikiem zmieniającym efektywność pracownika. Odpowiednia, szybka rekacja przyniesie korzyści nie tylko konkretnemu pracownikowi, ale i całemu zespołowi, a tym samym – placówce. Na rynku wydawniczym pojawiła się w ostatnich dniach nowość, o której warto w tym miejscu wspomnieć. Autorzy książki „Profesjonalne zarządzanie kadrami w zakładach opieki zdrowotnej” skupili swoją uwagę na zagadnieniach zarządzania zasobami ludzkimi w procesach pracy, kompetencjach zawodowych i osobistych pracowników, roli kadry medycznej w procesie kształtowania jakości w podmiotach leczniczych, odpowiedzialności za jakość oraz budowaniu projektów podnoszących jakość działań. Omówili także zagadnienia dotyczące źródeł i mierników satysfakcji pacjenta oraz motywacji personelu medycznego zarówno w aspekcie organizacyjnym, jak i psychologicznym oraz wskazali istotne aspekty pojawiające się podczas rekrutacji i selekcji pracowników. Polecam tę pozycję książkową wszystkim osobom zainteresowanym rozwojem kompetencji w zarządzaniu personelem oraz tym, którzy przeprowadzają ocenę kadr. To również bardzo ciekawa lektura dla zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym i osobistym.

Książka  jest  obecnie dostępna w atrakcyjnej cenie w księgarni Profinfo >>>