Celem II edycji Badań Regionalnych jest odniesienie wzajemnych korzyści poprzez wyciągnięcie stosownych wniosków i wykorzystanie ich w dalszej poprawie efektywności w koordynacji współdziałania projektów regionalnych u poszczególnych świadczeniodawców oraz identyfikacja Państwa potrzeb.

Informacje na temat uzupełniania ankiety zawarte są również na stronie:

http://www.csioz.gov.pl/wydarzenieDetail.php?id=6


Źródło: www.csioz.gov.pl