Spółka ta została przejęta przez Diagnostykę i włączona w struktury Grupy w roku 2013. Wówczas nosiła nazwę Olympus Consilio, została założona w 2005 roku i była prowadzona przez spółkę Olympus Polska.

Consilio jest obecnie jedną z największych pracowni histopatologicznych w Polsce, która wdrożyła unikatowy system kompleksowej obsługi logistycznej i informatycznej w zakresie rejestracji i przekazu elektronicznego danych.  System ten pozwala na znaczne skrócenie czasu oczekiwania na wynik badania, dla podstawowych badań histopatologicznych i cytologicznych jest to do 72 godzin, wyniki dostępne w systemie informatycznym  Diagnostyka Consilio, wyniki są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lekarza patomorfologa specjalisty (dwóch specjalistów w rozpoznaniach nowotworowych).

Czytaj: Diagnostyka oraz Polski Bank Komórek Macierzystych: nowy obszar współpracy >>>

Pracownia wykonuje również badania immunohistochemiczne w pełnym zakresie z możliwością konsultacji specjalistycznych wykonywanych przez specjalistów z dziedziny onkologii. 

Consilio współpracuje w zakresie ogólnych badań histopatologicznych i cytologicznych z 110 placówkami medycznymi, w tym 48 szpitalami, z terenu całego kraju, natomiast w zakresie badań cytologii ginekologicznej w ramach programu profilaktycznego (SIMP) z ponad 250 placówkami z terenu 6 województw.

Diagnostyka to największa w Polsce sieć laboratoriów medycznych. Oferuje największy wybór badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów) dostępnych również bez skierowania od lekarza. Sieć posiada ponad 400 placówek w całej Polsce. Punkty pobrań dostosowane są do obsługi osób niepełnosprawnych, część posiada specjalne kąciki dziecięce, pomagające w bezstresowej obsłudze małych pacjentów. Firma obsługuje miliony pacjentów rocznie oraz współpracuje z kilkoma tysiącami placówek ochrony zdrowia.