Zakład pracy zwrócił się do naszego szpitala o wydanie opinii lekarskiej stwierdzającej przyczynę zgonu jego pracownika, przewiezionego z miejsca wypadku do naszego szpitala. Poszkodowany pracownik w szpitalu zmarł, nikogo nie upoważnił do udostępnienia dokumentacji lekarskiej.
Opinia lekarska jest konieczna do sporządzenia protokołu powypadkowego.
Czy nasz szpital jest zobowiązany do przekazania tej opinii za stosowną opłatą?
Zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności zasięgnąć opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku. W tym stanie prośba pracodawcy jest uzasadniona. Autorka zwraca jednak uwagę, że opinia, którą wydaje lekarz na prośbę zakładu pracy powinna być opłacona przez wnioskodawcę.

Agnieszka Sieńko