Czy przechowywanie odpadów medycznych jest równoznaczne z ich magazynowaniem?
\\

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawo i Zdrowie

Czy przechowywanie odpadów medycznych jest równoznaczne z ich magazynowaniem?

Odpowiedź:

Na gruncie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) - dalej u.o.o., przechowywanie odpadów mieści się w pojęciu ich magazynowania.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 u.o.o. magazynowanie odpadów zdefiniowano jako czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:

a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę;

b) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów;

c) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów.

W oparciu o taką definicję rozdział 7 u.o.o. określa warunki magazynowania odpadów. Ustawa o odpadach zawiera też klika innych przepisów odnoszących się do tak rozumianego magazynowania (art. 13, art. 15, art. 27, art. 42, art. 92, art. 104 i inne u.o.o.).

Jednocześnie nie zawiera ona odrębnej definicji „przechowywania” odpadów, a także – co ważniejsze – nie wiąże odrębnych skutków i regulacji z „przechowywaniem” odpadów. Oznacza to, iż na gruncie ustawy o odpadach przechowywanie odpadów jest rozumiane tożsamo z ich magazynowaniem, z jednolitym założeniem, iż chodzi wyłącznie o przechowywanie (magazynowanie) czasowe, gdyż tylko takie ustawa uznaje za dopuszczalne.

Iwona Kaczorowska-Kossowska, autorka współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie

Odpowiedzi udzielono 2 października 2014 r.

\
Data publikacji: 2 października 2014 r.