Odpowiedź:
Podmioty lecznicze prowadzące zbiory danych pacjentów, obejmujących wrażliwe dane medyczne, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) - dalej u.o.d.o., nie podlegają obowiązkowi rejestracji. Takie stanowisko jest przyjmowane powszechnie, również przez GIODO.
Uzasadnienie:
W odniesieniu do podmiotów leczniczych, świadczących usługi medyczne i prowadzących zbiory danych osobowych, w tym medycznych, pacjentów, którzy z tychże usług korzystają, zastosowanie znajduje wyłącznie wskazany wcześniej art. 43 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o., zgodnie z którym z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są między innymi, administratorzy danych dotyczących osób korzystających z ich usług medycznych. Taką interpretację przyjmuje również GIODO. Interpretacja przedstawiona przez pytającego jest zbyt szeroka i obejmuje co do zasady przepisy, które swoim zakresem podmiotowym nie obejmują podmiotów wykonujących działalność leczniczą i tym samym nie mają w stosunku do nich zastosowania.

Maciej Łokaj, autor współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie
Odpowiedzi udzielono 20.04.2015 r.