W ramach pilotażowego badania przeprowadzonego w dniach od 5 do 30 listopada 2015 roku pacjenci mogli wypełnić anonimową ankietę na stronie internetowej Funduszu lub w formie papierowej w punktach obsługi pacjentów w siedzibach oddziałów wojewódzkich NFZ oraz ich delegatur. Ankieta była skierowana do pacjentów, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy skorzystali ze świadczeń POZ (z wyłączeniem nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej).

Na pytanie: Co jest dla Pani/Pana najważniejsze podczas korzystania ze świadczeń?, najczęściej wskazywano: „profesjonalizm personelu medycznego”, „czas oczekiwania na uzyskanie świadczenia”, a także „uprzejmość i życzliwość personelu medycznego”.

Większość respondentów (53,09 procent) wskazała w ankiecie, że uzyskała świadczenie w dniu zgłoszenia, a co piąty (20,16 procent) z jednodniowym oczekiwaniem.

Pacjenci pozytywnie ocenili dostępność do rejestracji telefonicznej (łatwość dodzwonienia się); 36,43 procent osób wybrało ocenę „5” (w skali 1 – 5), a 20,2 procent  ocenę „4”. Podobnie było z oceną dostępności do badań zlecanych przez lekarza POZ; 40,36 procent osób oceniło ją na „5”, a 20,3 procent na „4”.

Wyniki ankiety pokazały, że zdecydowana większość pacjentów jest zadowolona ze sposobu informowania ich w placówkach POZ o stanie zdrowia. Na pytanie „Czy w sposób zrozumiały udzielano Pani/Panu informacji o stanie zdrowia?”, 54,33 procent ankietowanych odpowiedziało: „tak”, a 29,28 procent „raczej tak”.

Ponadto dwie trzecie pacjentów (66,65 procent) potwierdziło, że w placówkach dostępna jest informacja o prawach pacjenta, a blisko 80 procent - że te prawa są tam respektowane (48,82 procent -   „tak”,  30,43 procent - „raczej tak”).

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Dowiedz się więcej z książki
Komunikowanie w ochronie zdrowia - interpersonalne, organizacyjne i medialne \\\
    \\\\
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • \\\\
  • darmowa wysyłka od 50 zł
  • \\\
\\\

Niemal dwie trzecie ankietowanych (63,33 procent) przyznało, że w placówkach POZ, z których korzystają dostępne są informacje o programach profilaktycznych finansowanych przez NFZ.

W ankiecie pacjenci wskazywali także poziom zadowolenia (w skali 1-5) z udzielanych świadczeń zdrowotnych w ramach POZ. Najwyższą ocenę „5” wskazało najwięcej ankietowanych (39,34 procent), na „4” poziom zadowolenia ocenił co czwarty badany (24,69 procent), zaś na „3” co piąty badany (19,02  procent). Znacznie mniej było osób, które wybrały najniższe oceny; co dziesiąty badany (10,19 procent) ocenił poziom zadowolenia z udzielanych świadczeń na „2”, a tylko 6,77 procent osób na „1”.

Ponad trzy czwarte (76,24 procent) uczestników ankiety podało (w pytaniu nieobowiązkowym) miejscowość, w której znajduje się ich gabinet POZ, a blisko dwie trzecie (63,53 procent) – nazwę placówki.

Ankietę w całości wypełniło 35 147 osób – najwięcej z województwa lubelskiego (19,63 procent), mazowieckiego (16,64 procent) i podkarpackiego (10,95 procent).