W Krakowie w czwartek rozpoczęła się dwudniowa Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja z okazji 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia Dyrektrów Szpitali pod hasłem „Cyfrowy Szpital Przyszłości”.  

- Pacjent będzie mieć internetowe konto, smartfon, ale jak z tego skorzysta? To może być wzywanie, zważywszy na starzenie się społeczeństwa. W Szwecji uruchomiono telefoniczny wsparcia dla pacjentów i okazało się, że pacjenci najczęściej korzystają właśnie z konsultacji pielęgniarskiej – podkreśla prof. Fedorowski.

 

Informatyzacja to wsparcie dla dyrekcji i personelu

Dr Piotr Pobrotyn, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu podał, że tylko na mechanizmy bezpieczeństwa wydali 10 mln zł. Musiał kupić osłony informatyczne, rozdzielić sieć z danymi medycznymi od sieci zarządczej.

W szpitalu klinicznym we Wrocławiu działa zintegrowany system informatyczny, który obejmuje wszystkie obszary działalności, począwszy od dokumentacji medycznej, przez laboratorium, przychodnię, kadry, płace, księgowość, na ewidencji materiałów i rozliczeniach z Narodowym Funduszem Zdrowia skończywszy.

- Dokumentacja w wersji elektronicznej pozwala na pełną rejestrację zdarzeń medycznych w systemie medycznym – mówi Dr Piotr Pobrotyn. – Osiem lat temu zainwestowałem w elektroniczny obieg dokumentów. Nic w naszym szpitalu nie jest już w papierze, dlatego jesteśmy w stanie szybko analizować i monitorować dane.

Dr Pobrotyn podkreśla, że informatyzacja nie powinna sprowadzać się do tego, że w szpitalu pojawią się komputery.

 – To dopiero początek. Trzeba mieć jeszcze strategię informatyzacji danej jednostki, a później strategiczny plan rozwoju tego systemu – podkreślał dr Pobrotyn. -  Informatyzacja wymusza zbudowanie map procesów. Jeśli tego się nie zrobi, to wtedy przypadkowo coś się wprowadzi i to nie usprawni procesów – podkreśla dr Pobrotyn.

Zdaniem szefa wrocławskiego szpitala klinicznego informatyzacja to instrument wsparcia, ale to użytkownicy – pielęgniarki, lekarze - muszą przystosować programy do swoich potrzeb.

Prof. Fedorowski podkreślał, że informatyzacja daje narzędzia do koordynacji opieki nad pacjentem.

- „Pacjent powinien być w centrum” takie hasło jest już passe. Lepiej mówić o upodmiotowieniu pacjenta, który ma prawa, ale i obowiązki takie jak choćby szczepienia – mówi prof. Fedorowski.

Narzędzia informatyczne pomagają analizować dane

Dużym problemem w polskiej ochronie zdrowia jest fakt, że decyzje zarządcze podejmuje się bez analizy danych.

- Nowe narzędzia informatyczne pozwalają analizować ogromne ilości danych w szpitalach i pomagają dzięki temu zarządzać tymi placówkami – podkreśla Jarosław Kozera, specjalizujący się w narzędziach analitycznych wykorzystywanych do zarządzania w ochronie zdrowia. - W zarządzaniu ważna jest szybkość dostępu do takich danych. Na rynku są narzędzia, które pokazują obszary ryzyka w szpitalu, ale także pozwalają zarządzać efektywnością, czy diagnozować przyczyny nierentowności oddziału.

Roboty na sali operacyjnej w Belgii

W Polsce wyzwaniem jest ucyfrowienie wszystkich dziedzin szpitala, natomiast prof. Pascal Verdonck, reprezentujący zrzeszenie menedżerów szpitali z Belgii opowiadał, że mają inny problem.

- W inteligentnym szpitalu wszystko jest już cyfrowe – opowiada prof. Pascal Verdonck. - Ale trzeba pamiętać o tym, że do szpitala przychodzi coraz więcej 70, 80 pacjentów. Jeśli wszystko będzie cyfrowe, nie wszystko będzie dla nich użyteczne. Stopień informatyzacji trzeba dostosować do możliwości chorych.

Prof. Verdonck podał, że w szpitalach w Belgii pojawiły się roboty, które witają pacjentów i pomagają im pomóc się poruszać po placówce, ale roboty są coraz bardziej powszechne w salach operacyjnych.

- Dziesięć lat temu zaczęliśmy z jednym robotem chirurgicznym na sali operacyjnej – opowiada prof. Verdonck. – Teraz roboty są wykorzystywane już w wielu szpitalach np.: w operacjach ginekologicznych, chirurgicznych i urologicznych. Widzimy, że pacjenci szybciej wychodzą do domu po operacjach wykonywanych przez roboty. Teraz analizujemy koszty takich operacji i monitorujemy ilość komplikacji.