Przeprowadzone zostaną dwudniowe szkolenia w dwunastu miastach wojewódzkich, skierowane do przedstawicieli kadry zarządzającej w ochronie zdrowia, czyli dyrektorów, głównych księgowych, kierowników komórek organizacyjnych, w tym ordynatorów oraz pielęgniarek oddziałowych i ich zastępców, lekarzy, w tym lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych.

Uczestnikami szkoleń mogą być pracownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą (podmioty lecznicze i praktyki zawodowe indywidualne i grupowe) posiadający umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem NFZ albo udzielający świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów.

Preferowaną grupą szkoleniową będą osoby w wieku 45+ oraz osoby które w swoim miejscu pracy nie mają wdrożonych systemów informatycznych. CSIOZ zastrzega jednak, że przy bardzo wielu zgłoszeniach decydująca będzie kolejność zgłoszeń.

Lokalizacje oraz planowane terminy szkoleń

Warszawa 23-24.09.2014r.
Białystok 30.09-01.10.2014r.
Katowice 06-07.10.2014r.
Gdańsk 08-09.10.2014r.
Kraków 13-14.10.2014r.
Łódź 16-17.10.2014r.
Poznań 21-22.10.2014r.
Wrocław 23-24.10.2014r.
Szczecin 13-14.01.2015r.
Olsztyn 15-16.01.2015r.
Rzeszów 20-21.01.2015r.
Lublin 22-23.01.2015r.

Szczegóły na stronie www.csioz.gov.pl