Celem takiej współpracy ma być zestandaryzowanie interoperacyjności, co w konsekwencji ma poprawić jakość świadczonych usług, optymalizację pracy i transfer wiedzy między różnymi podmiotami funkcjonującymi na rynku medycznym.

Źródło: www.csioz.gov.pl