Będą to: karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej, w tym  karta wywiadu pielęgniarskiego,  karta oceny stanu pacjenta wraz ze skalą oceny pielęgniarskiej, karta wypisu ze wskazówkami dla pacjenta i raport pielęgniarski, a także  karta uodpornienia (karta obowiązkowych szczepień ochronnych) i  protokół operacyjny.

Wzory e-Skierowania, e-Zlecenia, e-Recepty zostaną dostosowane do nowych regulacji prawnych związanych z nadaniem pielęgniarkom i położnym uprawnień do wystawiania tych dokumentów.

Dodatkowo w ramach prac powstanie „Instruktaż stosowania dokumentów HL7 CDA”, który będzie zawierał między innymi opis standardu HL7 CDA wraz z podstawowymi zasadami, opis znaczenia poszczególnych pól dokumentów HL7 CDA oraz ich możliwe zastosowanie, zasady stosowania węzłów OID drzewa prowadzonego przez CSIOZ, interpretację wymagań standardu. 

Zakończenie prac i publikacja „Reguł Tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej” w wersji 1.1 oraz „Instruktażu stosowania dokumentów HL7 CDA” zaplanowana jest na koniec listopada 2015 roku. 

Aktualną wersję Reguł można znaleźć pod adresem: http://www.csioz.gov.pl/

 

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia jest największą na rynku bazą elektronicznych wersji książek z zakresu ochrony zdrowia. Zawiera ponad 100 książek z zakresu prawa ochrony zdrowia, zarządzania oraz rachunkowości w ochronie zdrowia. 

Szczegółowe informacje: www.profinfo.pl