Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia rozpoczęło prace nad wersją 1.1 „Reguł Tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”. W ramach prac powstaną wzory nowych dokumentów zgodnych z HL7 CDA.

Będą to: karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej, w tym karta wywiadu pielęgniarskiego, karta oceny stanu pacjenta wraz ze skalą oceny pielęgniarskiej, karta wypisu ze wskazówkami dla pacjenta i raport pielęgniarski, a także karta uodpornienia (karta obowiązkowych szczepień ochronnych) i protokół operacyjny.

Wzory e-Skierowania, e-Zlecenia, e-Recepty zostaną dostosowane do nowych regulacji prawnych związanych z nadaniem pielęgniarkom i położnym uprawnień do wystawiania tych dokumentów.

Dodatkowo w ramach prac powstanie „Instruktaż stosowania dokumentów HL7 CDA”, który będzie zawierał między innymi opis standardu HL7 CDA wraz z podstawowymi zasadami, opis znaczenia poszczególnych pól dokumentów HL7 CDA oraz ich możliwe zastosowanie, zasady stosowania węzłów OID drzewa prowadzonego przez CSIOZ, interpretację wymagań standardu.

Zakończenie prac i publikacja „Reguł Tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej” w wersji 1.1 oraz „Instruktażu stosowania dokumentów HL7 CDA” zaplanowana jest na koniec listopada 2015 roku.

Aktualną wersję Reguł można znaleźć pod adresem: www.csioz.gov.pl/HL7POL/pl-cda-html-pl-PL

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.csioz.gov.pl, stan z dnia 17 sierpnia 2015 r.