Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wraz z Federacją Pacjentów Polskich organizuje warsztaty: OKRĄGŁY STÓŁ – Krajowa Konferencja „Łańcuch Zaufania”, Grecja - Holandia – Łotwa – Norwegia – Polska – Portugalia. Dotyczą one zwiększenia świadomości na temat zagadnień związanych z Telemedycyną. Spotkanie odbędzie się 25 września 2012 r. w siedzibie Centrum, przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie.
Adresatami spotkania są przedstawiciele organizacji reprezentujących pacjentów oraz środowisk pielęgniarskich, lekarskich i farmaceutów.

Wydarzenie to organizowane jest w ramach międzynarodowego projektu Chain of Trust, którego celem jest poznanie opinii pacjentów oraz profesjonalistów medycznych na temat zagadnień związanych z Telemedycyną.

Idea projektu opiera się na podniesieniu poziomu wiedzy oraz rozumienia konkretnych punktów widzenia profesjonalistów i pacjentów, a także przekazaniu informacji organom tworzącym politykę zdrowotną na poziomie europejskim, narodowym i lokalnym.
Współpraca Centrum z Federacją Pacjentów Polskich ma szczególne znaczenie z uwagi na realizację Projektu P1. Organizacja parasolowa, którą jest Federacja zrzeszająca przedstawicieli ponad 60 organizacji pacjentów stanowi istotny głos w dialogu związanym z rozwojem e-Zdrowia w Polsce. W dniu warsztatów planowana jest konferencja prasowa, podczas której szczegółowo wyjaśnione zostanie, dlaczego Federacja Pacjentów Polskich i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia postanowiły współpracować i co dzięki temu może zyskać polski pacjent.

Źródło: www.csioz.gov.pl