Wnioski o prowadzenie specjalizacji lub staży kierunkowych w systemie modułowym jednostki zainteresowane będą mogły składać po zatwierdzeniu programów specjalizacji przez ministra zdrowia i opublikowaniu na stronie internetowej CMKP.

Opracowanie nowych programów specjalizacji jest związane z wejściem w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 658) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r., poz. 26).

Wprowadzenie nowych programów specjalizacji wymagało weryfikacji jednostek organizacyjnych dotychczas uprawnionych do prowadzenia specjalizacji oraz staży specjalizacyjnych pod względem spełniania przez nie warunków do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w systemie modułowym, a także nadania nowym jednostkom uprawnień do prowadzenia tych szkolenia.

Regulacje prawne dotyczące warunków akredytacji do prowadzenia kształcenia specjalizacyjnego w nowym systemie specjalizacji są zawarte w art. 19 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.). Ponadto, programy specjalizacji będą zawierały szczegółowe warunki akredytacyjne dla danej dziedziny, wynikające ze specyfiki odbywania kształcenia specjalizacyjnego.

Wykaz zatwierdzonych programów specjalizacji oraz wzory ww. wniosków będą udostępniane na stronie internetowej CMKP ( www.cmkp.edu.pl) w zakładce Studia specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Źródło: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego