Certyfikaty CMJ otrzymały następujące jednostki:
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu,
- Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w zakresie działalności Szpitala im. E. Biernackiego,
- Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. w zakresie działalności Szpitala Świętej Trójcy,
- Arion Med Sp. z o.o. w zakresie działalności Szpitala w Gorzewie
- Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie
- Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
-  Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku,
- Centrum Medyczne "Żelazna" sp. z o.o. w zakresie działalności Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie
- Boni Fratres Lodziensis Sp. z o.o. w zakresie działalności Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi

Pięć pierwszych szpitali zdobyło akredytację w ramach projektu "Bezpieczny Szpital - Bezpieczny Pacjent", który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełna lista akredytowanych szpitali jest dostępna na stronie CMJ.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) jest centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez Ministra Zdrowia w 1994 roku, w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych świadczonych przez placówki polskiej opieki zdrowotnej.

Program akredytacji szpitali funkcjonuje od 1998 roku i został opracowany na podstawie wzorów czołowych instytucji akredytujących na świecie. Program należy do European Accreditation Network (EAN), koordynowanej przez Europejskie Towarzystwo Jakości w Opiece Zdrowotnej (ESQH), zrzeszającej programy akredytacyjne w Europie.