Lista podmiotów POZ zakwalifikowanych w II edycji rekrutacji do udziału w projekcie dostępna jest na stronie CMJ.

Centrum zapowiada, że w najbliższych dniach będzie się kontaktować z zakwalifikowanymi podmiotami i informować o koniecznych formalnościach, trybie podpisania porozumienia oraz o rodzaju i harmonogramie wsparcia.

Projekt pod nazwą "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" realizowany jest przez CMJ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie realizowany do końca 2018 roku, jego partnerem jest Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. 

Projekt jest adresowany do podmiotów oferujących podstawową opiekę zdrowotną, które dotychczas nie były poddane przeglądowi akredytacyjnemu. Zgodnie z założeniami 250 podmiotów POZ uzyska wsparcie szkoleniowe w procesie wdrażania standardów akredytacyjnych i przygotowania jednostki do akredytacji.

Źródło: www.cmj.org.pl