Wyposażenie chełmińskiej lecznicy w sprzęt diagnostyczny jest częścią realizowanego od maja 2014 roku projektu, którego celem jest podwyższenie standardów leczenia dla mieszkańców powiatu. Oprócz tego zostaną przeprowadzone prace budowlane, które obejmują remont i częściową przebudowę pomieszczeń na oddziałach chorób wewnętrznych i rehabilitacji ogólnoustrojowej.

Całkowita wartość inwestycji to 3,2 mln złotych, natomiast dofinansowanie z RPO wyniosło 1,9 mln złotych, przy możliwym zwiększeniu do kwoty 2,1 mln złotych. Zakończenie wszystkich prac jest planowane na lipiec 2015 roku. 

- Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmnie w tym roku obchodzi stulecie swojego istnienia. W ostatnich latach samorząd województwa przeznaczył wielomilionowe środki, dzięki którym przeprowadzono remonty oddziałów chełmińskiej lecznicy, a także zakupiono różnego rodzaju sprzęt medyczny - podkreślił marszałek Piotr Całbecki.

Oprócz ZOZ-u w Chełmnie w rozstrzygniętym pod koniec września 2014 konkursie o dofinansowanie wsparcie otrzymało 21 innych lecznic z województwa kujawsko-pomorskiego.