Centrum  nie posiada kontraktu na badania tomografii komputerowej i oferuje wyłącznie usługi komercyjne.

Nowa pracownia zlokalizowana jest w nowo oddanej do użytku części ambulatoryjnej przy ulicy Zielonej w Słupsku.

Centrum Zdrowia Salus ze Słupska prowadzi interdyscyplinarny oddział zabiegowy oraz zespół poradni specjalistycznych i ośrodki diagnostyczne (5 pracowni i 2 laboratoria analityczne i mikrobiologiczne).

Czytaj: Tar Heel Capital inwestuje w diagnostykę obrazową >>>

Salaus oferuje zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt Centrum na rok 2015 ma wartość 9 334 313,82 zł. Środki te finansują ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, profilaktyczne programy zdrowotne oraz leczenie szpitalne w zakresie położnictwa i ginekologii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz okulistyki. W ramach NFZ finansowane są także usługi poradni podstawowej opieki zdrowotnej.

Salus prowadzi placówkę z oddziałami szpitalnymi i poradniami przy ulicy Zielonej w Słupsku. Poza tym posiada cztery przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej przy ulicach: Piłsudskiego, Mochnackiego, Kaszubskiej oraz Szafranka.