Centrum Medyczne Salus ze Słupska od stycznia 2015 r. oferuje usługi w zakresie badań tomografii komputerowej. Pracownia została wyposażona w 128-warstwowy tomograf Ingenuity Core 128 firmy Philips, umożliwiający wykonywanie pełnego zakresu badań, z tymczasowym wyłączeniem tomografii serca.

Centrum nie posiada kontraktu na badania tomografii komputerowej i oferuje wyłącznie usługi komercyjne.

Nowa pracownia zlokalizowana jest w nowo oddanej do użytku części ambulatoryjnej przy ulicy Zielonej w Słupsku.

Centrum Zdrowia Salus ze Słupska prowadzi interdyscyplinarny oddział zabiegowy oraz zespół poradni specjalistycznych i ośrodki diagnostyczne (5 pracowni i 2 laboratoria analityczne i mikrobiologiczne).

Salus oferuje zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt Centrum na rok 2015 ma wartość 9.334.313,82 zł. Środki te finansują ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, profilaktyczne programy zdrowotne oraz leczenie szpitalne w zakresie położnictwa i ginekologii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz okulistyki. W ramach NFZ finansowane są także usługi poradni podstawowej opieki zdrowotnej.

Salus prowadzi placówkę z oddziałami szpitalnymi i poradniami przy ulicy Zielonej w Słupsku. Poza tym posiada cztery przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej przy ulicach: Piłsudskiego, Mochnackiego, Kaszubskiej oraz Szafranka.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.klinikasalus.pl, stan z dnia 3 lutego 2015 r.