Centrum Medyczne CenterMed działające w Kielcach poszerzyło swoją działalność o nowe usługi medyczne. W placówce otwarto pięć nowych poradni specjalistycznych: ortopedyczną, dermatologiczną, pediatryczną, logopedyczną oraz dietetyczną.

W planach jest również uruchomienie poradni stomatologicznej. Poradnie świadczą usługi dla pacjentów komercyjnych oraz klientów sieciowych firm ubezpieczeniowych. CenterMed ma podpisanych kilkanaście umów z firmami ubezpieczeniowymi. Przychody ze sprzedaży w tym dziale wzrastają co miesiąc o kilka procent.

CenterMed w Kielcach istnieje od 2008 roku i powstało jako jednostka lokalna ogólnopolskiej grupy CenterMed funkcjonującej na rynku od 16 lat. Od 2013 roku działa jako Akademickie Centrum Medyczne.

CenterMed jest jednym z największych dostawców opieki medycznej w Polsce. Działa od kilkunastu lat, oferujące usługi ambulatoryjne, diagnostyczne oraz szpitalne. Kluczowym obszarem działalności Grupy jest opieka medyczna środowisk akademickich. Placówki CenterMed znajdują się między innymi w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Kielcach, Tarnowie, Nowym Sączu, Bochni i w Brzesku.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.centermed.pl, stan z dnia 19 stycznia 2015 r.