W ramach współpracy zaplanowano  prowadzenie wspólnych programów i badań naukowych, szkolenie lekarzy i pielęgniarek, wymianę doświadczeń naukowych i organizacyjnych, a także organizację konferencji naukowych w Polsce i na Ukrainie oraz współpracę w opracowywaniu i wydawaniu monografii i prac naukowych.

W ramach Porozumienia przewiduje się także odbycie staży lekarskich we Wrocławskim Ośrodku Torakochirurgii wchodzącym w skład Centrum przez 8 lekarzy chirurgów klatki piersiowej z Ukrainy. Staż ma mieć charakter naukowo-praktyczny i dotyczyć najczęściej występujących zagadnień z zakresu chirurgii klatki piersiowej i pulmonologii.