O tym jak działa ta aplikacja opowiadali rzecznikowi praw obywatelskich przedstawiciele Olsztyńskiego Stowarzyszenia Głuchych oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i działającego tam Centrum Powiadamiania Ratunkowego. 

Uczestnicy spotkania zastanawiali się także nad tym, jak sprawić by rozwiązania ułatwiające osobom niesłyszącym kontakt ze służbami ratunkowymi zostały wprowadzone także w innych polskich miastach.

Podstawowym celem projektu realizowanego w Olsztynie  jest maksymalne uproszenie wprowadzania treści zgłoszenia. Pisanie, które często sprawia problem niesłyszącym, zastąpione zostało obrazami. Dzięki temu obsługa aplikacji staje się intuicyjna. Aby wysłać zgłoszenie należy wskazać kategorię zdarzenia, adres i ewentualne uwagi dotyczące zdarzenia.

Źródło: www.rpo.gov.pl