Warszawska Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego na zlecenie Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy obsłudze informatycznej NFZ. Śledztwo zostało powierzone CBA do prowadzenia w całości. 

W latach 2007-2015 Centrala NFZ zawarła z firmami informatycznymi szereg umów o wartości ponad 435 mln zł na subskrypcję i konserwację Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności NFZ. „Zachodzi podejrzenie, że doszło do działań i zaniechań działania przez funkcjonariuszy publicznych oraz inne osoby zobowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi NFZ podejmowanych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej ze szkodą dla interesu publicznego” – informuje CBA.

System Informatyczny Wspomagania Działalności NFZ służy rozliczeniom z lekarzami, aptekami, szpitalami i właścicielami prywatnych praktyk. Dzięki systemowi do oddziałów Funduszu trafiają dane pacjentów, takie jak daty leczenia oraz kod rozpoznania, czyli pełne  informacje związane z obsługą pacjentów i działaniem placówek ochrony zdrowia. Na podstawie tych informacji  NFZ wypłaca pieniądze.

Czytaj: CBA: pół miliona złotych łapówki za kontrakt z NFZ>>> 

Śledztwo odpowie  między innymi na  pytania, czy dostęp do tych wrażliwych, osobistych,  danych pacjentów został właściwie zabezpieczony i dlaczego przez lata nie uzyskano kodu źródłowego oraz praw autorskich do systemu, ani praw do jego modyfikacji. CBA będzie też sprawdzać, czy podpisywane umowy były znacząco przeszacowane i na jaką kwotę. Podejrzenia wskazują  na  kwotę co najmniej  43,5 mln zł.  

Dowiedz się więcej z książki
Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych. Przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł