Wykaz przychodni znalazł się na stronie oddziału Funduszu.
NFZ prosi pacjentów o dostarczenie do placówek oryginałów skierowań zawierających informację o braku możliwości realizacji zaplanowanych zabiegów z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej.

Fundusz przypomniał też, że  każdy świadczeniodawca realizujący umowę w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej zobowiązany jest do wykonywania świadczeń w warunkach domowych zgodnie zarządzeniem 80/2013/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 16 grudnia 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w zakresie rehabilitacji leczniczej. Zgodnie z przepisami tego zarządzania świadczeniodawca realizujący świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej jest obowiązany   do realizacji tych świadczeń w warunkach domowych. W przypadku realizacji świadczeń  w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna, świadczeniodawca jest obowiązany do realizacji świadczeń fizjoterapii domowej na kwotę nie mniejszą niż 3 procent kwoty miesięcznego kontraktu w trakcie okresu sprawozdawczego.

W poniedziałek 7 lipca 2014 pacjenci i przedstawiciele rad osiedli pikietowali przed siedzibą oddziału NFZ, domagając się przywrócenia rehabilitacji w przychodnia, którym w połowie roku nie przedłużono umów na te świadczenia.

Więcej na ten temat w artykule: Bydgoszcz: protest przed NFZ przeciwko zmianom w kontraktowaniu rehabilitacji >>>