Dotyczyło ono potrzeby przyjęcia kompleksowego aktu prawnego dotyczącego osób transpłciowych oraz pilnej interwencji ustawodawcy w zakresie trybu prawnej zmiany płci metrykalnej.

Wprawdzie 10 września 2015 roku uchwalona została ustawa o uzgodnieniu płci, jednak nie weszła ona w życie. Dotychczas postulat ten pozostaje zatem niezrealizowany. Tymczasem Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że prawne uznanie korekty płci osób transpłciowych jest pozytywnym obowiązkiem państw, polegającym na zmianie oznaczenia płci w aktach stanu cywilnego oraz zmianie imienia i nazwiska, a także na nadaniu prawnej doniosłości tym zmianom we wszystkich obszarach życia zainteresowanej osoby – podkreśla Rzecznik.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich uregulowanie sytuacji osób transpłciowych oraz procesu korekty płci metrykalnej jest niezbędne dla poszanowania przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, będącej źródłem wszelkich wolności i praw.

Brak możliwości uzgodnienia płci w sposób szybki, przejrzysty i przystępny powoduje ograniczenie kolejnych praw i wolności osób transpłciowych – nieuregulowanie ich sytuacji prawnej ogranicza między innymi prawo do wykonywania swobodnie wybranej pracy. Jako niezależny organ ds. równego traktowania Rzecznik Praw Obywatelskich przeprowadził badanie antydyskryminacyjne dotyczące sytuacji osób transpłciowych na rynku pracy.

Jak wynika z badań Rzecznika, tylko co czwarty mieszkaniec Polski nie ma wątpliwości, że pracodawca wziąłby pod uwagę kandydaturę osoby transpłciowej spełniającej wszystkie wymogi formalne, gdyby poszukiwał nowej osoby do pracy. 67 procent respondentów jest zdania, że osoby transpłciowe mają problem ze znalezieniem i utrzymaniem pracy. Tylko co trzeci respondent uznał, że osoby transpłciowe mogą wykonywać zawody zaufania publicznego (lekarz, nauczyciel).

Źródło: www.rpo.gov.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]