BRA DAY (Breast Reconstruction Awarteness), czyli Dzień Informacji o Rekonstrukcjach Piersi, jest organizowany w Polsce po raz pierwszy. Jak podkreśliła rzeczniczka szpitala im. Kopernika Adriana Sikora celem tej międzynarodowej inicjatywy, podjętej w 2011 roku, jest upowszechnienie wiedzy o metodach rekonstrukcji piersi, traktowanej jako integralna część leczenia kobiet chorych na raka piersi.

Rzeczniczka łódzkiego oddziału NFZ, który jest współorganizatorem akcji, Anna Leder zaznaczyła, że istnieje ogromna potrzeba informowania pacjentek po mastektomii o możliwości wykonania u nich zabiegu rekonstrukcji piersi.
- Rocznie w regionie wykonuje się ponad 500 procedur mastektomii, natomiast zabiegów rekonstrukcji – tylko ok. 50 – powiedziała.

Jak mówiła, w żadnym z łódzkich szpitali nie ma kolejek do zabiegów rekonstrukcji piersi. Łódzki NFZ kontraktuje takie usługi i pacjentki kwalifikujące się do zabiegu mogą się im poddać w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Mastektomia to zabieg polegający na usunięciu całej piersi. Rekonstrukcja polega na odbudowie kształtu piersi. W niektórych przypadkach obie procedury można przeprowadzić w trakcie jednej operacji.
- Kobiety, u których konieczna jest mastektomia i u których wykonana zostanie natychmiastowa rekonstrukcja piersi, budzą się po zabiegu i ciągle mają zachowane obie piersi – podkreślił chirurg onkolog dr Piotr Pluta z Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w szpitalu im. Kopernika.

Zdaniem dr Pluty rekonstrukcja piersi pozwala pacjentce na odzyskanie swobody poruszania się, uprawiania sportów, a u kobiet z dużym biustem zmniejsza dolegliwości bólowe związane z niesymetrycznym obciążeniem kręgosłupa.

Jak podkreślił chirurg zabieg rekonstrukcji piersi można przeprowadzić nawet wiele lat po mastektomii, a głównym wskazaniem do wykonania takiego zabiegu jest wola pacjentki. Rekonstrukcję można też wykonać mimo trwającej choroby nowotworowej, ale decyzja musi być skonsultowana ze specjalistami w dziedzinie chirurgii onkologicznej, radio- i chemioterapii, co pozwoli ustalić dalszy plan leczenia pacjentki. 

Istnieje kilka metod rekonstrukcji piersi. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu materiały syntetyczne: ekspandery wszczepiane czasowo podskórnie i stopniowo powiększane w celu rozciągnięcia tkanek, które potem wymienia się na implanty piersi.

- Wykonujemy również rekonstrukcje piersi z zastosowaniem tkanek własnych, które mają szczególne zastosowanie u kobiet po radioterapii. W celu korekty blizn i poprawy jakości tkanek piersi przeszczepiamy również własną tkankę tłuszczową chorej pobieraną z okolic brzucha i ud – powiedział Pluta.

W ramach BRA DAY łódzki NFZ przypomina także o możliwości wykonania badań genetycznych w ramach programu Ministerstwa Zdrowia. Są one przeznaczone dla osób z rodzin genetycznie obciążonych ryzykiem nowotworu, między innymim raka piersi lub jajnika.

Kobiety, w których rodzinie u 2-3 osób z najbliższej rodziny (matka, babka, siostra, siostra matki) - zwłaszcza przed 50. rokiem życia - wystąpił ten typ nowotworu, mogą dzięki badaniom genetycznym wykryć zagrożenie nawet na kilkanaście lat przed pojawieniem się objawów.

Badaniom można poddać się w trzech łódzkich placówkach: szpitalu im. Kopernika, Salve i Salve Medica. Kobiety, u których stwierdzona zostanie obecność genów BRCA1 i/lub BRC2, należące do grup wysokiego ryzyka zostaną objęte programem corocznych badań, a w uzasadnionych przypadkach także profilaktycznym leczeniem chirurgicznym.(pap)