Buro Rzecznika Praw Pacjenta otrzymało certyfikat kampanii społecznej „Tu jest OK”, której celem jest promowanie powszechnego dostępu architektonicznego dla osób niepełnosprawnych do świadczonych publicznie usług.

16 października 2014 r. przedstawiciele Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) sprawdzili, czy Biuro Rzecznika Praw Pacjenta spełnia standardy miejsca dostosowanego dla osób niepełnosprawnych i wydali pozytywna opinię.

Organizacja POPON od prawie 20 lat wspomaga instytucje oraz firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne lub działające na rzecz tej praktyki. Projekt finansowany jest ze środków samorządu województwa mazowieckiego.

„Tu jest OK” – to kampania, która ma promować miejsca przyjazne osobom niepełnosprawnym oraz wszystkim, którzy mają w jakikolwiek sposób obniżoną sprawność. Celem projektu jest łamanie barier w przestrzeni architektonicznej, ale także społecznej.

Każde miejsce, które jest zgłaszane w ramach kampanii, zostaje poddane audytowi oraz, w razie pozytywnej oceny, otrzymuje certyfikat i naklejkę „Tu jest OK”, która jest informacją dla każdego klienta z obniżoną sprawnością, że dane miejsce jest dostosowane do jego potrzeb oraz nie posiada barier.

Projekt do końca października 2014 roku realizowany jest na terenie województwa mazowieckiego. W następnych miesiącach zostanie rozszerzony na pozostałe województwa.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.bpp.gov.pl, stan z dnia 27 października 2014 r.