Biskupiec: szpital z certyfikatem CMJ
\\

6 października 2014 r. Powiatowy Szpital im. Jana Mikulicza w Biskupcu po raz czwarty otrzymał Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia. Wizyta akredytacyjna odbyła się w tej placówce w maju 2014.

Zespół wizytatorów zewnętrznych z Ośrodka Akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa dokonał oceny poziomu spełnienia przez szpital wymagań zawartych w 221 Standardach Akredytacyjnych. Ubieganie się o certyfikat akredytacyjny było dużym wyzwaniem i wymagało ogromnego trudu i zaangażowania wszystkich pracowników.

Szpital ma przyznawany Certyfikat Akredytacyjny od 2002 roku. Obecnie Rada Akredytacyjna przyznała Szpitalowi 87 procent poziomu spełnienia wszystkich standardów.

Szpital w Biskupcu posiada 249 łóżek dla pacjentów, prowadzi 9 oddziałów (oraz oddział intensywnej opieki medycznej i blok operacyjny). Kontrakt placówki zawarty na rok 2014 ma wartość ponad 31 mln zł i dotyczy leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ratownictwa medycznego, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz rehabilitacji leczniczej. Szpital prowadzi także poradnię podstawowej opieki zdrowotnej.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.szpital-biskupiec.pl, stan z dnia 7 października 2014 r.

\
Data publikacji: 7 października 2014 r.