Oddział PAKS w Bielsku-Białej jest wiodącą w Polsce placówką pod względem wyników leczenia kardiochirurgicznego, które są gromadzone w ramach Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK). Wyniki tej placówki są porównywalne z wynikami osiąganymi przez najlepsze ośrodki w USA i Wielkiej Brytanii, co stawia tę placówkę PAKS w ścisłej czołówce krajowej. 

- Rocznie przeprowadzamy ponad tysiąc bardzo skomplikowanych operacji kardiochirurgicznych ratujących życie, w większości w krążeniu pozaustrojowym. Mamy nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale również odpowiednie przygotowanie techniczne i organizacyjne do ratowania chorych w najcięższym stanie zarówno w trybie nagłym, jak i planowym. Przyznany nam certyfikat potwierdza nasze kwalifikacje – podkreśla profesor Andrzej Bochenek, kardiochirurg i założyciel placówki PAKS w Bielsku-Białej. 

Oddział w Bielsku-Białej prowadzi całodobowy dyżur dla chorych ze schorzeniami układu krążenia. Posiada pracownię hemodynamiki, oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz dwie sale operacyjne, w tym tzw. salę hybrydową, umożliwiającą interdyscyplinarnemu zespołowi kardiochirurgiczno-kardiologicznemu przeprowadzanie innowacyjnych operacji implantacji zastawek aortalnych (TAVI, PAVTI), naprawy zastawek mitralnych, endowizyjnych operacji naczyń wieńcowych i hybrydowych operacji tętniaków aorty oraz wad strukturalnych serca. Sala hybrydowa umożliwia funkcjonowanie interdyscyplinarnego konsylium, tzw. „heart teamu”, który zgodnie z najnowszymi standardami krajowych i europejskich towarzystw kardiologicznych i kardiochirurgicznych, wspólnie decyduje o optymalnym sposobie leczenia osoby chorej na serce. W ośrodku opieka pooperacyjna jest prowadzona na oddziale intensywnego nadzoru, który wyposażony jest w 10 nowocześnie wyposażonych stanowisk. Ośrodek dysponuje także zespołem poradni i salą rehabilitacyjną.

Czytaj: Bielsko-Biała: placówka PAKS publikuje wyniki leczenia>>>

18 grudnia 2015 klinika dołączyła również do grona oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru z zakresu leczenia hipotermii głębokiej u dorosłych, dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM). 

Oddział PAKS w Bielsku-Białej jest szóstą placówką Grupy American Heart of Poland posiadającą certyfikat Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Podobne certyfikaty posiadają już placówki Nafis Łęczyca i Sieradz, Intercard Pińczów, Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe oraz Uzdrowisko Ustroń.

Tylko w 2015 roku w ośrodkach PAKS leczono około 56 tysięcy chorych. Chorzy leczeni w tych ośrodkach mogą odbywać rehabilitację i edukację pro-zdrowotną świadczoną na bazie Uzdrowiska Ustroń. 

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca posiadają także Centrum Badawczo-Rozwojowe, na które składa się oddział kardiochirurgii małoinwazyjnej i endoskopowej w Bielsku-Białej oraz pracownia doświadczalna w Kostkowicach. Dzięki środkom unijnym w Centrum prowadzone są badania nad leczeniem wad zastawkowych serca, niewydolności serca oraz w zakresie zaburzeń krzepnięcia.