Nowy aparat trafi do Zakładu Diagnostyki Obrazowej BCO i będzie wykonywał badania zarówno dla pacjentów szpitala onkologicznego, jak i specjalistycznej przychodni onkologicznej.

Badanie USG jest wykorzystywane między innymi w diagnostyce onkologicznej kobiet w ciąży w sytuacji klinicznej podejrzenia choroby nowotworowej. Jest niezbędne również w diagnostyce wczesnych zmian nowotworowych piersi u kobiet młodych, ma bowiem często większą wartość diagnostyczną niż badanie mammograficzne.

Nowy aparat USG zastąpi wyeksploatowany już sprzęt.

Centrum Onkologii w Białymstoku prowadzi pięć oddziałów: chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, radioterapii (dwa oddziały) oraz onkologii ginekologicznej, a także zakład radioterapii, zakłady diagnostyczne – diagnostyki obrazowej, diagnostyki laboratoryjnej, patomorfologii, zakład medycyny nuklearnej, zakład fizyki medycznej, zakład rehabilitacji oraz pracownię psychologii.

Źródło: www.wrotapodlasia.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]