Kolejne spotkanie między kierownictwem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku a zakładową organizacją związkową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych działającą w tej placówce, które odbyło się 23 czerwca 2015, zakończyło się częściowym porozumieniem.

Mediatorem podczas spotkania był Bogdan Dyjuk, członek zarządu województwa podlaskiego. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim i zakończyło się podpisaniem częściowego porozumienia dotyczącego jednego z żądań pielęgniarek.

- To nie pierwsze i nie ostatnie nasze spotkanie, nadal będziemy rozmawiać, bo sytuacja szpitala jest bardzo trudna, a zaniedbania wieloletnie i to nie tylko w kwestii finansowej personelu - mówił podczas spotkania z dziennikarzami marszałek Bogdan Dyjuk. – W tej chwili placówka ma blisko 100 milionów zł zadłużenia, nie może sobie więc dziś pozwolić na znaczące podwyżki. Ustaliliśmy jednak, w bardzo trudnych negocjacjach, że jest możliwe, aby na początek pielęgniarki otrzymywały tzw. „rankowe”. Mam nadzieję, że to pierwszy krok na drodze do porozumienia. Zdaje sobie jednak sprawę z tego, że mimo zmian zapowiadanych przez resort zdrowia, czekają nas jeszcze bardzo trudne rozmowy i decyzje dotyczące przyszłości szpitala wojewódzkiego w Białymstoku.

W wyniku mediacji strony zgodziły się na wypłatę miesięcznego dodatku w wysokości 200 zł brutto pielęgniarkom i położnym, pracującym w systemie pracy „rankowym”, poza pielęgniarkami i położnymi funkcyjnymi, począwszy od 1 stycznia 2015 r. Wypłata nastąpi z wynagrodzeniem za lipiec 2015 r.

W pozostałych punktach będących przedmiotem sporu, nie uzyskano porozumienia i mediacje będą kontynuowane w najbliższym czasie.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.wrotapodlasia.pl, stan z dnia 24 czerwca 2015 r.