Instytut i park podpisały już umowę na wynajem laboratorium biomedycznego w BPN-T. PAN to pierwszy podmiot naukowy, który ulokuje się w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym - powiedział wicedyrektor parku Paweł Kramarz. Trwają jeszcze prace wykończeniowe w laboratorium, w którym będą pracować naukowcy z PAN.

- Zajmujemy się oceną wczesnej predyspozycji do cukrzycy typu II i innych chorób metabolicznych związanych z insulinoopornością, opracowaniem wczesnych wskaźników, czyli tzw. biomarkerów wskazujących na predyspozycje do tych chorób - powiedział profesor Marek Strączkowski, kierownik Zakładu Profilaktyki Chorób Metabolicznych PAN. Dodał, że naukowcy pracują również nad nowymi lekami w tym zakresie.

Czytaj: Białystok: powstaje laboratorium obrazowania medycznego >>>

W badaniach będą wykorzystywane najnowocześniejsze techniki biologii molekularnej. Strączkowski ocenia, że laboratorium powinno zacząć działać w ciągu dwóch najbliższych miesięcy. Prowadzone będą analizy krwi i tkanek, np. tłuszczowej. Badania będą się odbywać w ramach już prowadzonych projektów badawczych, ale naukowcy będą się również ubiegać o nowe granty na ten cel. Placówka przeprowadziła już projekt dotyczący odchudzania, redukcji masy ciała u osób otyłych w oparciu o czynniki dietetyczne i zamierza prowadzić kolejne.

Strączkowski powiedział, że naukowcom zależało na obecności w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym, gdyż laboratorium, w którym będą tam pracować, jest od początku zaprojektowane i przygotowywane z uwzględnieniem wszystkich wymogów związanych ze standardami przeprowadzania badań naukowych.
- Są to badania bardzo wymagające jeśli chodzi o zaprojektowanie pomieszczeń. Zostało to dostosowane do naszych potrzeb - podkreślił Strączkowski. 

PAN będzie wyposażać laboratorium w BPN-T w znacznej mierze samodzielnie. Dobiegają końca prace adaptacyjne w laboratorium biomedycznym oraz w drugim laboratorium badań analiz fizykochemicznych. Laboratorium fizykochemiczne powstaje na potrzeby firmy wytwarzającej elementy z tworzyw sztucznych. Mają być w nim prowadzone między innymi prace nad testowaniem prototypów urządzeń. - Negocjowane są warunki najmu - poinformował  wicedyrektor Kramarz.

W BPN-T będzie również działać laboratorium obrazowania medycznego (tomografia pozytonowa PET). Kramarz powiedział, że jest ono gotowe, ale jeszcze formalnie nie jest odebrane. Nie wiadomo kto będzie jego najemcą, jest on wybierany w drodze konkursu. Rozstrzygnięcie ma nastąpić w styczniu 2015. Interesuje się tym Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

BPN-T działa od czerwca 2014 roku. Inwestycja była jedną z większych zrealizowanych przez władze Białegostoku z wykorzystaniem funduszy z UE. Powstały budynki inkubatora i centrum technologicznego, przebudowano również ulice w sąsiedztwie parku, uzbrojono 23 ha gruntów dla inwestorów. Grunty te mają być objęte podstrefą Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dwie pierwsze firmy kupiły już działki pod inwestycje o łącznej powierzchni 2,6 ha. Wartość całego projektu dotyczącego powstania BPN-T to 167,5 mln zł, z czego 120 mln zł to dotacja z UE z programu Rozwój Polski Wschodniej. 

W BPN-T działa już ponad 20 młodych firm typu start-up, które korzystają z zaplecza inkubatora parku na preferencyjnych warunkach. (pap)