Urząd chce sprawdzić, czy pacjenci są zadowoleni z opieki w kilku swoich szpitalach. W Centrum Onkologii ankieterzy przepytali 120 pacjentów. Na piątkę chorzy ocenili możliwość zaangażowania w decyzje dotyczące leczenia, umiejętność reagowania w razie pogorszenia się stanu zdrowia, motywację do przepisanego leczenia oraz traktowanie pacjentów przez pracowników innych niż lekarze i pielęgniarki. Żaden z ankietowanych nie wskazał innej odpowiedzi niż pozytywna. Podobnie pacjenci ocenili stosunek pielęgniarek do pacjentów i ich umiejętności fachowe – średnia ocena wyniosła 4,99.

Cały artykuł www.wspolczesna.pl